Vester Nebel Forsamlingshus afholder generalforsamling

Så tillader corona-restriktionerne, at der kan afholdes generalforsamling for op til 25 deltagere i Vester Nebel Forsamlingshus.

Generalforsamling i Vester Nebel Forsamlingshus

Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00

     Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnska
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen og suppleant
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.

 

Den nuværende bestyrelse:

Karsten Jørgensen – Formand  ( På valg )
Erik L. Madsen – Næstformand  ( På valg )
Niels K. Gadgaard – Kasserer ( På valg )
Anja Nygaard – Sekretær  ( På valg )
Jens Hansen – Udlejer  
Erik Hansen – Bestyrelsesmedlem
Kim Thorsen – Bestyrelsesmedlem  

Erik Schmidt – suppleant
Christoffer M. Kristensen – revisor
Bettina M Kristensen – revisor

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. juni 2021

På grund af Coronakrisen, er beværtningen i år skåret ned til kaffe og kage samt øl og vand

På bestyrelsens vegne

Karsten Jørgensen

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand