Solceller omkring Vester Nebel

Alle husstande i og omkring Vester Nebel har i november 2023 fået brev i deres E-boks fra Esbjerg kommune vedr. etablering af et vedvarende energianlæg mellem Hovedvej 11 / Hygumvej og Vester Nebel by / Esbjerg lufthavn.

Firmaet Greengo Energy har ønske om at opstille solcelleanlæg i det ca. 300 hektar store areal, og byrådet i Esbjerg kommune har besluttet at arbejde videre med dette forslag i 2. halvår 2024. Af den grund er projektet overgået til fase 3, som er en dialog- og projektudviklingsfase, hvis formål er at sikre lokal dialog og medindflydelse på projektet før den formelle planlægning. Du kan læse mere om projektet på: https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/energi/planlaegning-for-vedvarende-energianlaeg/hygumvej-m135-esbjerg-lufthavn

 

I og omkring Vester Nebel skal vi således tage stilling til, hvorvidt eller i hvilken form vi ønsker solceller i arealet. Derfor vil Lokalrådet i løbet af foråret indkalde de husstande og lodsejere, som er beliggende 2 km indenfor projektområdet til et orienterings- og dialogmøde i forsamlingshuset. Her vil vi forsøge at få fat i en repræsentant fra Greengo Energy, som kan fortælle om projektet, lige som vi skal have nedsat en dialoggruppe, som skal have den fremadrettede kontakt til Esbjerg kommune og Greengo Energy. Lokalrådet er således kun facilitator af dialogmødet.

 

Du bedes derfor allerede nu overveje, om du kunne tænke dig at deltage i dialog-gruppen. I dialoggruppen vil der blive brug for engagerede og kompromissøgende personer, som vil bruge tid og kræfter på at sætte sig ind i projektet. Indgangsvinklen til at deltage i dialoggruppen kan således være både positiv og negativ ift. projektet, og gruppen sammensættes på dialogmødet.

 

Så hold øje med vesternebel.dk, facebookgruppen ”Vester Nebel – En landsby der lever” og VNI bladet, hvor nærmere information vil følge.


Med venlig hilsen

Lokalrådet i Vester Nebel Sogn

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand