Sogneforeningen - Vester Nebel

Hvad er det så egentlig at Sogneforeningen står for her i sognet?

Ordet “sogn” får nok mange til ubevidst at tænke “kirke”. Sogne har jo rod i det kirkelige, men Sogneforeningen har ikke som sådan nogen forbindelse til kirken, og foretager sig egentlig ikke noget kirkeligt. Vi definerer blot vore grænser sammen med sognet.

 

Foreningens formål er at samle bosiddende folk i Vester Nebel Sogn for i fællesskab, at samles om opgaver, der kan være til fælles gavn og interesse.

Endvidere for at styrke det gode forhold blandt beboerne, ved selskabelige sammenkomster.

Vi har flere foreninger i Vester Nebel. Nogle har hver deres specifikke område som idræt, forsamlingshus, pensionister o.a. Sogneforeningen tager sig mere af alt muligt generelt.

De enkelte medlemmer hæfter ikke økonomisk for noget som helst udover medlemsbidraget.

 

Hvad er det så egentlig at Sogneforeningen står for her i sognet?

 

Til dels overordnede opgaver som:

 

- At få plantet en skov lige op og ned af byen, til glæde for store og små. Det er blevet sjovere at lufte sin hund i Vester Nebel. En pæn stor frugtlund er det også blevet til.

- At vedligeholde samme skov (Multiparken)

- At byde nye borgere i sognet velkommen med blomster, vin og information. I 2017 blev det til 11 husstande med nye borgere. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du ved af, at der er kommet nytilflyttere. Ring til Jens på 40 86 88 47.

- At vedligeholde byens hjemmeside, hvor man kan holde sig underrettet om alle de spændende ting der sker i byen. - At hænge julenisser op alle vegne i byen, så børnene kan have sjov af at finde så mange som muligt.

- At søge støtte til at få bygget en grillhytte, projektere den, og udføre/få udført arbejdet.

- At tilvejebringe Vester Nebel Vinen som du kan købe hos Bente.

- At sørge for skiltning ”En landsby der lever” ved byens indfaldsveje. Det er en del af vores identitet. Vi har lige sat nye skilte op, det var ikke helt billigt, men tiltrængt.

- Sammen med Fællesrådet at ansøge og konkurrere om at blive ”Årets Landsby” og ”Blomstrende Landsby” hvilket lykkedes i 2011

 

Til dels enkelte arrangementer som:

 

- Fastelavn for børn: Salen er fuld af glade udklædte børn, der slår slikket af tønden. De voksne nyder deres kaffe og fastelavnsbolle.

- Sankt Hans: Børnene har en fantastisk aften med snobrød, skumfiduser, popcorn og pandekager. Der er tændt op i grillene, og man hygger sig sammen, med den medbragte grillmad

- Ølsmagning: Stort tilløbsstykke. Øllet er godt, og Torben Mathews er sjov.

- Vinsmagning: Der smages på gudernes drik, samt de lækre tapas.

- Affaldsindsamling: Vi henter kommunens trailer med udstyr til formålet. Folk får en frisk tur rundt i by, og opland. Affald er irriterende at se på, og til skade for dyrene. Bagefter er der pølser, øl og vand.

- Naturens køkken: Vi laver mad over bål, mad bagt i jorden, røget mad, en super spændende dag. det er ikke blevet til noget det sidste par år, men måske kommer det igen.

- Sensommerfest i Grillhytten: Der er rigtig gang i grillerne, og dertil øl og vand ad libitum. Noget af et tilløbsstykke. - Juletræstænding: Julemanden kommer, der er gløgg, kakao, julemusik og hygge.

 

Prøv nu at gå listen igennem punkt for punkt. Hvor meget mener du disse aktiviteter er værd som helhed, især for børnene, hvis Vester Nebel Sogn fortsat skal være et sted med aktivitet, sammenhold og trivsel til fordel for sognets borgere, foruden indbyggertal og huspriser? Hvad mener du om at være støttemedlem for alt dette?

 

Bliv medlem for kun kr. 200,- pr. husstand og kr. 100,- for enlige. Du kan indbetale på vores konto i Frøs: Reg. 9736 konto 0000 164 895 eller MobilePay til Vester Nebel Sogneforening på 77 42 43

 

Med venlig hilsen

Sogneforeningens bestyrelse

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand