Orienterings- og dialogmøde om solceller omkring Vester Nebel onsdag d. 24.4 kl. 19.00-21.00 i Forsamlingshuset

Orienterings- og dialogmøde om solceller omkring Vester Nebel

  Firmaet Greengo Energy har ønske om at opstille solcelleanlæg i et ca. 300 hektar stort areal mellem Hovedvej 11 / Hygumvej og Vester Nebel by / Esbjerg lufthavn, og byrådet i Esbjerg kommune har besluttet at arbejde videre med dette forslag i          2. halvår 2024. Af den grund overgår projektet til fase 3, som er en dialog- og projektudviklingsfase, hvis formål er at sikre lokal dialog og medindflydelse på projektet før den formelle planlægning. Du kan læse mere om projektet på: https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/energi/planlaegning-for-vedvarende-energianlaeg/hygumvej-m135-esbjerg-lufthavn

 Derfor vil Lokalrådet gerne invitere alle de borgere, som er beliggende 2 km indenfor projektområdet til:

                 Møde i forsamlingshuset: onsdag d. 24.4 kl. 19.00-21.00

 Formålet med mødet er, at vi skal have nedsat en arbejdsgruppe, som skal have den fremadrettede kontakt til Greengo Energy samt til Esbjerg kommune. Denne arbejds-gruppe bliver således tovholder ift. projektet, og arbejdsgruppen kommer til at stå for den kommende borgerinddragelse samt for de kommende borgermøder.

I arbejdsgruppen vil der blive brug for engagerede og kompromissøgende personer, som vil bruge tid og kræfter på at sætte sig ind i projektet. Indgangsvinklen til at deltage i arbejdsgruppen bør være både positiv og negativ ift. projektet.

 Greengo Energy vil på mødet orientere om deres aktuelle ønsker og planer for området.

 I lokalrådet håber vi at se mange borgere til et konstruktivt møde, hvor vi i fællesskab får nedsat en arbejdsgruppe. Da emnet solceller er følsomt, og da vi som borgere og naboer til projektet kan blive berørt på forskellig vis, beder vi dog alle huske den gode tone i respekt for hinanden:-)

 Vel mødt - Lokalrådet i Vester Nebel Sogn

 Lokalrådet giver en kop kaffe og en småkage. Øl og sodavand kan købes.

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand