Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sogneforeningen

Kom og bak op om foreningen, der skaber liv og aktiviteter i vores landsby

Generalforsamling i Vester Nebel Sogneforening Tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.30 i Sognehuset


1. Valg af ordstyrer, stemmetæller og referent


2. Formandens beretning


3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet


4. Indkomne forslag

(fremsendes inden den 1. april til Marianne Schmidt, E-mail: Marianne@schmidt.mail.dk)


5. Valg til bestyrelsen:

Ikke på valg: Marianne Schmidt

Flemming Kristiansen

På valg er: Helle Brodersen

Ingeborg Flarup

Jens West Hansen

Hardy Møller (Multihusgruppen)


6. Valg af to suppleanter

På valg: Birthe Nilsson (Modtager Genvalg)


7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant


8. EvtSogneforeningen er vært ved kaffe og kage!


Støt Sogneforeningen med et medlemskab til 200 kr. pr. husstand eller 100 kr. for enlige. Beløbet kan overføres til konto 9736 0000164895 eller MobilePay til nr. 151605. Kontingentbetaling følger kalenderåret. Angiv venligst adresse på betalingen.

Tips: Hvis du vil slippe for bøwlet med at huske at betale hvert år, kan du oprette en fast overførsel i din netbank. Det er nok ikke ens i alle banker, men ser nogenlunde sådan ud: Klik på betalinger i menuen – Opret BS eller fast overførsel – Længere nede under BS-aftaler: Opret fast overførsel – Så udfylder du bare vinduet, og vupti, ryger pengene afsted hvert år på valgt dato.

Vel mødt ? Venlig hilsen Sogneforeningen

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand