Indkaldelse til generalforsamling

Huset holder generalforsamling tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent / referent

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. april

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisorer

7. Eventuelt

 

 

Efter generalforsamlingen vil huset være vært ved kaffe, øl og vand samt franskbrødssnitter med ost og rullepølse.

 

Af hensyn til indkøb er der tilmelding til spisningen senest den 20. april på 7178

7793 – gerne sms eller forsamlingshus@vesternebel.dk

 

  

Med venlig hilsen

 

Vester Nebel Kultur- & Forsamlingshus

 

_____________________________________________________________________________________

 

Medlemskontingent 2023

 

Så er det tid til at indbetale det årlige kontingent. Vi beder dig/jer om at indbetale kontingent 250 kr. pr. familie eller 125 kr. for en person direkte på husets bankkonto reg.nr. 9570 kontonr.

13135614 inden den 1. april 2023 (husk at tekste indbetalingen med dit navn).

 

Det er vigtigt at støtte op om huset, hvis man ønsker, at huset fortsat skal være byens samlingssted og give mulighed for lokale aktiviteter som f.eks. fastelavn, fællesspisninger, dilletant, julebanko m.m.

 

Indbetalt kontingent giver adgang til en kommende medlemsfest, som vi arbejder på at arrangere i

løbet af 2023.

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand