Generelforsamling i Sogneforeningen den 18. juni kl. 19.30

Vi giver en øl eller sodavand og modtager altid gerne input til fremtidige aktiviteter

Aftenens program:

 

Valg af ordstyrer, stemmetæller og referent

Formandens beretning Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet Indkomne forslag (Fremsendes inden den 10. juni til Marianne Schmidt - E-mail: Marianne@schmidt.mail.dk)

Valg til bestyrelsen: Flemming Kristiansen (Modtager genvalg), Marianne Schmidt (Modtager genvalg)

Valg af to suppleanter

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Evt.

 

Støt sogneforeningen med et medlemskab til 200 kr. pr. husstand eller 100 kr. for enlige. Betaling kan ske ved overførsel til konto 9736 – 0000 164 895 eller MobilPay 774243.

 

 

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand