Generalforsamling i VNI onsdag den 22 maj 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning,samt orientering fra udvalgene
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Præsentation af forretningsorden
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af kasserer på valg er Kirsten Rasmussen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Stig Pedersen og Marlene Timmerby
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Evt.
Emner som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 8 maj 2019.
Foreningen er vært ved et let traktement efter generalforsamlingen.
ALLE ER VLKOMMEN

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand