Generalforsamling i Vester Nebel Sogneforening - Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.30 i Sognehuset

Vi giver snitter, vand, kaffe og kage og modtager altid gerne input til fremtidige aktiviteter. Husk tilmelding til Jens Hansen - 40868847

Husk tilmelding til Jens Hansen - 40868847 - Vi giver snitter, vand og kaffe og kage og modtager altid gerne input til fremtidige aktiviteter.

Valg af ordstyrer, stemmetæller og referent

 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
 • Indkomne forslag (Fremsendes inden den 28. marts til Marianne Schmidt. E-mail: Marianne@schmidt.mail.dk)
 • Valg til bestyrelsen:

  • Bruno Valkær (Modtager genvalg)
  • Jens Hansen (Modtager genvalg)
  • Helle Brodersen (Modtager genvalg)

 • Valg af to suppleanter Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 • Evt.

Støt sogneforeningen med et medlemskab til 200 kr. pr. husstand eller 100 kr. for enlige. Betaling kan ske ved overførsel til konto 9736 - 0000164895 eller MobilPay.

Sogneforeningen har nu fået sit eget MobilePay nummer, og det er nemt at huske: 774243

Hvis du vil gøre det lettere at betale dit årlige kontingent til Sogneforeningen, kan du sende beskeden: ”Opfordring” til 40 86 88 47, så får du automatisk en opfordring på MobilePay hvert år før generalforsamlingen. Kontingentet gælder for kalenderåret og hvis man vil stemme eller være medlem af bestyrelsen, skal der være betalt inden 1. april 2019

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Sogneforeningen

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand