Generalforsamling i Vester Nebel Forsamlingshus

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00.

Dog med forbehold for udviklingen i Coronakrisen

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen og suppleant
7. Valg af revisorer
8. Evt.

Den nuværende bestyrelse:
Karsten Jørgensen – formand
Erik L. Madsen – næstformand
Niels K. Gadgaard – kasserer
Anja Nygaard – sekretær
Jens Hansen – booking ( På valg )
Erik Hansen – bestyrelsesmedlem ( På valg )
Kim Thorsen – bestyrelsesmedlem ( På valg )
Erik Schmidt – suppleant
Christoffer M. Kristensen – revisor Bettina M Kristensen – revisor

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2. juni 2020.

På grund af Coronakrisen, er der i år ingen spisning.

På bestyrelsens vegne.

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand