Årsmøde, film og quiz i Vester Nebel Sognearkiv

Lørdag den 13. april kl 10.00 i Sognehuset

Lørdag den 13. april afholder sognearkivet sit årsmøde. Her vil der blive gjort rede for årets aktiviteter og kommende aktiviteter. Ligeledes vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til arkivets arbejde.

Herefter vil der blive vist en ikke tidligere fremvist film og afholdt en quiz, "Husker du?". Ved en gennemgang af avisudklip fra udvalgte år bliver deltagerne testet i, hvor gode de er til at huske, hvad der skete i sognet pågældende år. Desuden vil en række billeder blive fremvist, og her vil hukommelsen også blive testet. Der vil som altid blive lejlighed til, at deltagerne kan fortælle en god historie.

Ligesom tidligere år er spørgsmålene vedrørende hele sognet, og der er ældre og yngre temaer, så der skulle være spørgsmål til alle. Under alle omstændigheder er alle velkomne.

På vegne af Vester Nebel Sognearkiv

Henning Jørgensen hj(at)vnsa.dk 75169246

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand