Årsmøde, film og quiz i Vester Nebel Sognearkiv

Lørdag den 23. oktober kl. 10.00-12.00 afholdes årsmøde i Vester Nebel Sognearkiv

Lørdag den 23. oktober afholder Vester Nebel Sognearkiv årsmøde i Vester Nebel Sognehus. Da årsmødet og arkivets øvrige arrangementer blev aflyst sidste år, vil der blive gjort rede for arkivets aktiviteter i både 2019 og 2020. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål til arkivets arbejde og forslag til nye aktiviteter.

Herefter vil Sognefilmen 2000 blive fremvist. I 2000 optog Jutta Knudsen og Henning Jørgensen videosekvenser af årets begivenheder og dagligdag. Sekvenserne er blevet omredigerede og skåret ned til en times filmklip. Gennem filmen kan du gense klip fra opførelsen af Fremads Almennyttige boliger, oprettelsen af VNI, fældningen af Kvindeegen, orkanens efterdønninger, tiden da der endnu var skole, brugs, foderstof og smedje i Vester Nebel, frilandsgrise, strudse, malkekøer og meget andet i Vester Nebel Sogn.

Sidst, men ikke mindst, vil vi afholde vores tilbagevendende quiz. Hvor god er du til at huske begivenheder, personer og årstal? Få testet dette gennem quizzen.

Alle er velkommen!

Vester Nebel Sognearkiv hj@vnsa.dk

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand