Nyheder

Søndag den 14-01-2018 var der fra kl. 09.00-11.30 arrangeret en hyggeformiddag med 
forældre søskende og en ven i multihallen. Opbakningen var stor,...

Læs mere

Til Anita Cristiansen Horsevænget 2 Vester Nebel 6715 Esbjerg N

 eller på tlf. 75169001 eller på mail "anitabrchristiansen@live.dk"

 Bemærk venligst...

Læs mere

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår.

Tak for året der er gået.


På vegne af Vester Nebel Sogneforening og Vester Nebel fællesråd.

Marianne...

Læs mere

Julebanko torsdag den 30. nov. og igen tirsdag den 5. dec. begge dage kl. 19:00

Læs mere

Fra søndag den 1. oktober er det atter muligt, at få rørt sine ben og få pulsen lidt op i Multihuset i Vester Nebel.

Læs mere

FØLGENDE HOLD ER PLANLAGT:

Mandag 16.00 - 17.00 Spillopper 4 år- 0. kl. v. Mette og Bettina     

Mandag 17.00 - 18.00 Forældrebarn 2-4 år v. Conny...

Læs mere

Frivillige hænder reetablerede i weekenden området, hvor den tidligere beachvolleybane lå.

Læs mere

Umiddelbart ville jeg sige nej, men et par hændelser, der har fundet sted i Multiparken inden for den seneste måneds tid, får mig til at tvivle.

Læs mere

Årsmødet var overstået på omkring fem minutter, men quizzen Sognets Klogeste!

Læs mere

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere
2. Formandens beretning, samt orientering fra udvalgene
3. Fremlæggelse af regnskab til...

Læs mere

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand