Nyheder

Sankt Hans fest søndag den 23. juni 2024

Læs mere

Gratis teater for børn - og deres forældre!!!!

Læs mere

Lørdag den 13. april kl 10.00-12.00 i Vester Nebel Sognehus

Læs mere

Orienterings- og dialogmøde om solceller omkring Vester Nebel

  Firmaet Greengo Energy har ønske om at opstille solcelleanlæg i et ca. 300 hektar...

Læs mere

Søndag den 11. februar var der traditionen tro fastelavnsfest for børn. Det var Sogneforeningen og Menighedsrådet der stod for arrangementet, og...

Læs mere

Alle husstande i og omkring Vester Nebel har i november 2023 fået brev i deres E-boks fra Esbjerg kommune vedr. etablering af et vedvarende...

Læs mere

Det er Multigruppen / Vester Nebel Sogneforening en stor fornøjelse, at kunne invitere til ølsmagning i Vester Nebel Forsamlingshus fredag den 8....

Læs mere

Borgermøde om udbygningsforslagene for rute 11 mellem Varde og Korskroen

Læs mere

Skaterrampe

I september lykkedes det at nå i mål med den nye skaterrampe samt renoveringen ad de små ramper. 

Det har været en laaang proces med...

Læs mere

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand