Lokalrådet består p.t.af

Sogneforeningen                      Marianne Schmidt
Pensionistforeningen                Elvig Rasmussen
Boligforeningen Fremad           Peter Sørensen
Forsamlingshuset                     Karsten Jørgensen
Bryndum & Vester Nebel kirke  Erik Schmidt
Vester Nebel idrætsforening     Kirsten Rasmussen

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand