Institutioner

Ungdomsklub, Børnehave & Dagpleje

Vester Nebel har flere dagplejemødre, der primært passer børn i vuggestuealderen.  

Byens dagplejemødre gør en del ud af, at lave fælles arrangementer, således, at børnene også får nogle kollektive oplevelser med andre børn.

Multihuset er ofte mål for udflugter for dagpleje børn, ligesom børnehaven bliver indtaget, når muligheden byder sig.

Børnehuset er Vester Nebels børnehave og er normmineret til 33 børn, der dog til tiden kan dispenseres til 36. 

Vi har en dejlig legeplads,med beliggende op til kornmarker og grønne områder,som giver os gode muligheder for leg og udeliv. 

Vi benytter os af de muligheder der er i lokalsamfundet. Bl.a. bondegårdsbesøg, fisketure til bækken, legepladsen, landsbyliv og sportspladsen. 

Samtidig giver det nære miljø os gode muligheder for samarbejde med dagplejen, skolefritidsordningen og skolen. 

Vi bestræber os på, i samarbejde med forældrene, at børnehaven skal være et sted hvor børnene føler sig trygge ved at komme et sted hvor de trives og udvikles, hvor de har gode og positive voksenkontakter og hvor de har jævnaldrene legekammerater. 


Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand