Vester Nebel Sogns Pensionist-og Efterlønsforening

 Er for alle pensionister og efterlønnere i området

 Pensionistforeningens hovedaktivitet er "Torsdagskluben", der arrangere en række sociale aktiviteter så som Kortspil, foredrag, lysbilledforevisninger samt ture.

Formand: Bodil Runge Jørgensen Ny Lifstrupvej 22 75 16 97 17
Næstformand : Hanna F Svendsen Tranbergvænget 3 75 16 92 32
Kasserer: Hans Nielsen Landsbytoften 11 75 16 93 13
Sekretær: Elvig Rasmussen Lilbækvej 11 40246029
Bestyrelsesmedlem: Karin Nielsen Folevænget 5 75 16 99 93
Revisor: Jens Sørensen Horsevænget 5 75169468
Revisor suppleant: Lissi Timmerby Nebelvej 8 75 16 93 22

Aktivitetsliste:


Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand