Vester Nebel Sogns Fællesråd

Er et fælles kommunikationsled mellem alle sognets foreninger og Esbjerg kommunens instanser.

 

Fællesrådet blev etableret i 1995 og bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer fra sognets foreninger og valgperioden følger byrådsvalget.

 

Der må ikke være én forening der dominere, foreningerne må ikke have politisk tilsnit, man kan ikke indgå i bestyrelsen hvis man har en offentlig ledende stilling.

 

Udtræder et fællesrådsmedlem, af den foreningsbestyrelse de repræsenterer, skal de også forlade fællesrådet.

 

Fællesrådet afholder årligt møde med Økonomiudvalget i Esbjerg kommune i maj måned.

 

Formand: Marianne Schmidt Sogneforeningen 22 67 75 54
Næstformand: Karsten Jørgensen Forsamlingshuset 28 19 21 02
Kasserer :
Menig: Henny Poulsgård Madsen Boligforeningen 21 20 47 74
Menig: Erik Schmidt Menighedsrådet 22 67 75 52
Menig: Hanna Frahm Svendsen Pensionist og efterlønnere 61 28 92 38
Sekretær : Rikke Bloch Børn og unge 28 28 16 37
Menig : Dorte Boesen Børn og unge 24 45 17 57
Menig : Erik T Nielsen Det Gamle Mejeri 51 55 06 20

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand