Vester Nebel Sogneforening

 

Foreningens formål er at samle bosiddende folk i Vester Nebel Sogn for i fællesskab, at samles om opgaver, der kan være til fælles gavn og interesse.

Endvidere for at styrke det gode forhold blandt beboerne, ved selskabelige sammenkomster.

 

De enkelte medlemmer hæfter ikke økonomisk for noget som helst udover medlemsbidraget.

Formand:  Marianne Schmidt Hygumvej 30 2267 7554
Næstformand: Helle Brodersen  Lilbækvej 1 2078 7783
Kasserer: Bettina KristensenHygum Mosevej 3 2624 4535
Sekretær: Mette JensenØlufgårdsvej 10 2184 3308
Menig: Flemming Kristiansen
Suppleant: Erik SchmidtHygumvej 30 2267 7552
Suppleant:Sigfred Stolberg Grøn   Foldgårdsvej 18   2367 2025
Multigruppen:
Kim ThorsenHygumvej 17 2557 7212
Thomas HaahrFolevænget 3 6066 9940

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand