Vester Nebel Sogneforening

 

Foreningens formål er at samle bosiddende folk i Vester Nebel Sogn for i fællesskab, at samles om opgaver, der kan være til fælles gavn og interesse.

Endvidere for at styrke det gode forhold blandt beboerne, ved selskabelige sammenkomster.

 

De enkelte medlemmer hæfter ikke økonomisk for noget som helst udover medlemsbidraget.

Formand:  Marianne Schmidt Hygumvej 30 2267 7554
Næstformand: Flemming KristiansenØlufvad Hovedvej 77 4087 2885
Kasserer: Jens W. HansenStokbrovej 4086 8847
Sekretær: Helle Brodersen  Lilbækvej 1 2078 7783
Menig: Bruno Frankie ValkærFolevænget 14 3048 6661
Suppleant: Bettina Møller KristensenHygummosevej 3 2624 4535
Suppleant: Mette Jensen  Ølufgårdsvej 10 2184 3308
Multigruppen:
 Thomas HaahrFolevænget 36066 9940
 

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand