Styregruppen Sognehuset

 

Er et udvalg under VNI, som varetager Sognehusets daglige drift og løbende vedligeholdelse.

Huset drives som et nøglehus, og ønsker man at komme ind i huset kan nøgle lånes hos
Ejvind Vissing Ølufgårdsvej 17 tlf.  eller
Alvilda Laustsen Tranbergvænget 26 tlf.  75169301

Man påfører kalenderen i huset: hvem og hvad og tidspunkt.

Drikkevare må ikke medbringes, men forefindes og købes i huset, der efterlades oprydet.

Der må ikke holdes private fester, men forenings og offentlige arangementer hvor alle er velkommen. Event. spørgsmål henvendelse til Formanden.

 

 

Formand: Stig Pedersen Nebelvej 4 75 16 92 97
Menig: Ejvind V. Jacobsen Ølufgårdsvej 17 75 16 98 89
Menig:
Menig: Jens Jørgen Christensen Lilbækvej 9 75 16 90 44

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand